תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

היטל השבחה

 

המשרד ועובדיו מייצגים חברות יזמיות ו/או גופים מוסדיים לרבות וועדות מקומיות בהליך קביעת היטל השבחה בכל מגוון מימושיי הזכויות המוגדרים בחוק (מכר/היתר וכו').

 

לאורך השנים נבחנה במשרד האפשרות לעליית שווי נכסי מקרקעין (השבחה) עקב אישור תכנית או מתן הקלה או אישור שימוש חורג במגוון נכסים כגון:

 

נכסים מסחריים שהושבחו (קניונים, בניני משרדים), מתחמי מגורים שבהן הוגדלו הזכויות, קרקעות חקלאיות ששונה יעודן, בתי מלון שנבנו או הורחבו, תחנות דלק ועוד.

 

הטיפול השמאי בתחום זה ניתן במספר מישורים:

  1. בחינת שומת הוועדה המקומית  שמוגשת לבעלים לתשלום, והמלצה בדבר פנייה למסלול של וועדת ערר להיטל השבחה ופיצויים (ערר על עצם החיוב), או למסלול שמאי מכריע (השגה על גובה החיוב).

  2. במסלול "שמאי מכריע"- הכנת שומה נגדית מטעם הבעלים ופנייה למועצת שמאי המקרקעין (בהתאם לתיקון 84 לחוק התו"ב) בבקשה למינוי שמאי מכריע.

  3. ייצוג הבעלים בהליך שמאי מכריע עד לקבלת שומה מכרעת.

  4. בחינת השומה המכרעת באשר להפחתת ההיטל והצורך בפנייה לועדת ערר.

  5. במידת הדרוש, ובשיתוף עם עורך דין הבעלים, ייצוג הלקוח בפני ערכות שיפוטיות כגון וועדות ערר להיטל השבחה ופיצויים, בתי משפט, וזאת עד לקביעת היטל השבחה סופי וחלוט.