תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

פיצויי ירידת ערך 

 

בתחום זה מייצג המשרד בעלי קרקע או רשויות מקומיות בכל אשר לבחינת האפשרות לירידת ערך נכסי מקרקעין בעקבות אישור תכניות לפי סע' 197 לחוק התו"ב.

 

מתודולוגיית השומה היא על בסיס עקרון ה"לפני ואחרי", ובשים לב לפסיקה.

 

התכנית הפוגעת, בהנחה והיא גובלת, נבחנת בפרמטרים אפשריים לפגיעה כגון – צמצום זכויות ושימושים, שינוי יעוד, נכסים גובלים שיוצרים מטרדי רעש ועוד.

 

הטיפול השמאי כולל ליווי הלקוח בערכאות שיפוטיות כגון וועדות ערר ו/או בית המשפט וככל הדרוש ייצוג הלקוח בפני שמאי מייעץ.

 

בתיקים טרום תיקון 84, מר אבירן היה ממונה מפעם לפעם כשמאי מכריע ע"י יו"ר וועדת ערר מרכז עו"ד כרמית פינטון.