תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

פיצויי הפקעה

בתחום זה מייצג המשרד בעלי קרקע או רשויות מקומיות בהליך הפקעת קרקע ו/או מבנים המיועדים לצרכי ציבור לפי חוק, ונדרשים בדחיפות לרשות המפקיעה.

 

חווה"ד ואומדני הפיצויים נערכים בשים לב להנחיות חוקי ההפקעה ופסקי דין עדכניים.

 

הליווי השמאי נעשה בשיתוף עם עורך דין הלקוח.