תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

פיצויי הפקעה

בתחום זה מייצג המשרד בעלי קרקע או רשויות מקומיות בהליך הפקעת קרקע ו/או מבנים המיועדים לצרכי ציבור לפי חוק, ונדרשים בדחיפות לרשות המפקיעה.

 

חווה"ד ואומדני הפיצויים נערכים בשים לב להנחיות חוקי ההפקעה ופסקי דין עדכניים.

 

הליווי השמאי נעשה בשיתוף עם עורך דין הלקוח.

Show More

© 2017 Aviran real estate  |  עיצוב ובניית אתר: סטודיו תלתן