תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

השגות כנגד דרישות תשלום של רשות מקרקעי

 

עריכת שומות נגדיות והשגות על דרישות רמ"י לתשלום דמי היתר, דמי היוון ועוד.

 

הטיפול כולל ליווי הלקוח בשיתוף עם עורך הדין בהליך ההשגה ראשונית בפני השמאי המחוזי, ובמידת הצורך הגשת ערר לוועדת ההשגות של מינהל מקרקעי ישראל.

 

במקרי קיצון - המשך ליווי הלקוח בפנייה לבית המשפט.