תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

דוחות אפס ובדיקות כדאיות כלכלית

 

ניתוח פרויקטים בתכנון בהיקפים גדולים, הן עבור לקוחות בנקים מסחריים לשם מתן אשראי, והן ליזמים וחברות טרם רכישת קרקע.

 

במסגרת הייעוץ השמאי כלכלי, מוצגות בפני מקבלי ההחלטות חלופות שונות בשיתוף עם אדריכל הפרויקט וקביעת החלופה המיטבית שתביא למקסום הזכויות במקרקעין.

 

החלופות התכנוניות נבחנות בשים לב לפרמטרים כגון:

מכירות חזויות וקצב שיווק, עלויות הקמה ישירות ועקיפות, רמת סיכון משתנה, חשיפה לעלויות של דמי היתר או השבחה וזאת בכדי לאתר את הרווח היזמי החזוי בכל חלופה.