תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

חווה"ד לערכאות שיפוטיות (ביהמ"ש/ ועדות ערר)

 

מר אבירן משמש מפעם לפעם מומחה ממונה מטעם בתי משפט שונים לרבות ועדות ערר (בתיקים מלפני תיקון 84).

 

מעבר לכך, שרותיו נשכרים כ"עד מומחה" בתחום שמאות המקרקעין ע"י משרדי עורכי דין מובילים, שמייצגים חברות ולקוחות פרטיים במסגרת הליכים משפטיים.

 

במקרים אלה, הטיפול השמאי כולל:

לימוד התיק והכנת חוות דעת שמאית בפורמט של "עדות מומחה בבית משפט" בהתאם לבקשת הגורם הממנה - שופט בית המשפט בתיק, יו"ר וועדת ערר או משרד עורך דין.

 

שנית, ככל הדרוש, התייצבות לחקירה נגדית ו/או מתן עדות מומחה בבית המשפט ו/או בועדות ערר לשם "הגנה" על מסקנות חווה"ד.