תחומי הפעילות

תחומי הפעילות

שימור והתחדשות עירונית

 

המשרד עורך חוות דעת שמאיות לפרויקטים בתחום השימור וההתחדשות העירונית כגון - פינוי בינוי, עיבוי ותמ"א 38 על תיקוניה.

 

הפרויקטים נבחנים, הן מנקודת ראותו של יזם פוטנציאלי טרם השקעה, והן מנקודת מבטם של הדיירים, וזאת בכדי לאתר את נקודת "שיווי המשקל" הכלכלית שתאפשר את מימוש העסקה.

 

חוות הדעת נערכות על בסיס תקן שמאים 21 וכוללות אומדני הכנסות ממכירות, הוצאות צפויות ורווח חזוי שנותר ליזם.

 

ככל שדרוש נערך נספח לחווה"ד באשר להמלצה אפשרית למתן פטור מהיטל השבחה ו/או דמי היתר.

 

מהיבט הדיירים, נבחנות התמורות בפרויקט המוצע בשים לב להתפלגות התמורה האפשרית בין הדירות השונות שבמצב הקיים.

 

להלן מס' דוגמאות לפרויקטים שנבחנו במשרד בנושא זה:

 

  • שמאי התכנית מתחם "ספיר שיפר" פ"ת – פינוי בינוי- כ- 220 יח"ד בשני מגדלים מעל למרתפי חניה.

 

  •  שמאי התכנית פרויקט הצעירים רמה"ש- פינוי בינוי- כ- 450 יח"ד בבניה רוויה לרבות העתקת שטחי ציבור ושטחי מסחר.

 

  • מתחם הכלנית קרית אונו – פינוי ועיבוי 176 יח"ד ותיקות + שטחי מסחר ובניית 348 יח"ד במגדלי מגורים מעל מרתפי חניה.

 

      חווה"ד נדרשה לצורך בדיקת הרווח החזוי ליזם בכדי לבחון את האפשרות לקבלת פטור מהיטל השבחה.

 

  • מתחם רחבת השקד/צומת סביון- פינוי 104 יח"ד + 38 קוטגים ובניית מגורים בבניה רוויה בהיקף של 380 יח"ד.

 

      מטרת חווה"ד היתה לבחון את הרווח החזוי בפרויקט והאפשרות להשלמת תשואה ליזם על ידי הקצאת קרקע חלופית נוספת

      שתאפשר כדאיות כלכלית.

 

  • בניין לשימור בת"א- בניין מגורים ברח' מאזה 50 – עיבוי הקיים ותוספת בנייה תוך חיזוק ושימור לפי הנחיות מח' שימור מבנים בעיריית ת"א.

 

     חווה"ד נערכה לצורך מתן אשראי בנקאי. כ"כ נערכו טבלאות ניקוד.

 

  • תמ"א 38 / 1 - בניין מגורים ברח' ארלוזורוב 23 כ"ס –  40 יח"ד בשני אגפים. עיבוי הקיים ותוספת בנייה תוך חיזוק הבניין ומתן פיתרון חניה.

 

       חווה"ד נערכה בפורמט של דוח אפס לשם קבלת ליווי בנקאי של היזם.